PRODUKTVIKLING - EN viktig samarbeidspartner

I Arctic Heating har vi alltid vært engasjert i utvikling av nye produkter.
Produktutvikling foregår i samarbeid med kunde innenfor våre definerte fagdisipliner.

Vår utviklingsavdeling er behjelpelig med:

ELEKTRONIKK-DESIGN

• Programmering i C/C++/C#
• Kretskort konstruksjon og utlegg
• Systemutvikling og spesifikasjon Microsoft Visual Studio
• Teknisk spesifikasjon – dokumentering
• Embedded SW
• Steppermotordrift og sensorstyring

PROGRAMVARE / VERKTØY

• Microsoft: Visual Studio Professional
• Microsoft: Embedded Visual C++
• Microsoft: Platform Builder
• Renesas: High-performance Embedded Workshop
• KPIT Cummings: GNURX og GNUH8
• AVR Studio
• Delphi / Delphi6
• Proteus PCB design
• Cadence OrCAD PCB Designer

Produkt-design

• Valg av komponenter
• Konstruksjon av kundetilpassede mekanikkløsninger

PROGRAMVARE / VERKTØY

• Autocad
• Inventor® mechanical design and 3D CAD

Innkjøp og logistikk - Stort nettverk, større leveringspresisjon

Vi strekker oss langt for å finne riktige deler ut fra gitte spesifikasjoner, og forsøker alltid å oppnå gode innkjøpsavtaler – enten det gjelder komponenter til produksjon eller spesielle prosjekter. Mange gode kontakter i markedet, sikrer høy produktkvalitet og stor leveringspresisjon.

Innkjøps- og logistikkavdelingen kan også bistå med:

• Leverandøravtaler
• Leverandør evalueringer og revisjoner
• Innkjøp av komponenter i henhold til spesifikasjoner
• Logistikk
• Kundespesifikke avropsavtaler
• Fraktavtaler i inn- og utland
• Emballering, pakking og forsendelse

PROTOTYPING - ETTER KUNDENS ØNSKE

Et viktig skritt på veien til ferdig produkt, er å utvikle en realistisk prototype.
Dette kan være prototyping av moduler eller hele produkter.

vi hjelper deg med:

• Fremstilling av kundespesifiserte prototyper
• Produksjon av internt utviklede produkter for kunde
• Elektronikkkort
• 0 serier
• Programmering av prototyper
• Dokumentasjon av komponenter, kort og sammenstilling
• Test
• Ivaretar kundens krav og spesifikasjon
• Maskinering, platearbeider, stansing av prototypedeler

PRODUKSJON - FRA MONTASJE TIL KOMPLETT LEVERANSE

I vår produksjonsavdeling utføres alle mekaniske og elektromekaniske monteringsarbeider – alltid i nært samarbeid med avdelingen for innkjøp og logistikk. Dette sikrer størst mulig effektivitet og best mulig kvalitet gjennom hele prosessen. 

Vår elektromekaniske produksjon omfatter

• Produksjon av kundetilpasset panel og kabinetter
• Montering av mekaniske moduler
• Montering av kretskort
• Kabelkonfeksjonering
• Produksjon av elektroniske moduler
• EMC sikre kapslinger
• Totalleveranse av instrumenter og maskiner
• Produksjon av sensorer

TESTING - FOR OPTIMAL PRODUKTFUNKSJON OG KVALITET

Når et produkt er ferdigstilt, overføres det til vår testavdeling.
Her blir produkter mekanisk justert, nødvendig software installert og sluttest utført.

Avhengig av produktets kompleksitet og oppbygging, foretas også modultester før endelig sammenstilling i produkt. 
Dette for å sikre optimal kvalitet!

Typiske gjøremål under en test er:

• Mekanisk og elektromekanisk justering
• Visuell kontroll
• Tilkobling av spenning og test av alle funksjoner
• Loggføring av testresultater og ulike deltester
• CE fulltest – lekkasjestrøm til jord
• Test, kontroll av kabler
• Ivaretagelse av produkters Nemko, UL/CSA godkjenninger

Testavdelingen utfører også reparasjon og vedlikehold av produkter eller kretskort. 

STØPEPROSESSER

INNSTØPING ELEKTRONIKK OG SUBSEA KABLER

Arctic Heating produserer produkter i høy ytelse polyuretan (PU) elastomerer.
Vi leverer kvalitetsprodukter til Subsea og landbasert industri. 

Arctic Heating AS

Smidsrødveien 95
3120 Nøtterøy

VEIBESKRIVELSE

RING OSS

Kontakt oss gjerne på telefon.
Vi ser frem til å høre fra deg.

+47 33 30 42 20

Facebook

Følg oss gjerne på Facebook for litt innsikt i vår hverdag.

fb.com/arctic-heating-as